Humanistische Jongeren Leopoldsburg

Werkgroepen

Enkele jaren geleden hebben we ervoor gekozen om met een aantal leuke werkgroepen aan de slag te gaan. Deze worden ingedeeld op basis van leeftijdsgroepen en activiteiten of thema's die we uitkiezen.

Werkgroepen zorgen er op die manier voor dat we meer structuur creëren binnen de algemene organisatie en zo kunnen we efficiënt te werk gaan! Per werkgroep zijn er een aantal begeleiders of verantwoordelijken. Hieronder vind je telkens terug wie dit zijn. Alle werkgroepen worden ondersteund door de HJ-verantwoordelijke, Birgit Engelen.

Een overzicht van de werkgroepen:

 • Gezinswerking: Activiteiten voor HJ'ers en hun kinderen. De activiteiten worden door de ouders georganiseerd en begeleid.
   
 • HJ 1&2: Activiteiten voor jongeren uit het 1ste en 2de middelbaar. De activiteiten worden georganiseerd en begeleid door jongeren van HJ 3-6 en Jong Humania. De leden van het HJ 1&2 geven wel zelf input tijdens de bestuursvergaderingen in het Atheneum.
   
 • HJ 3-6: Activiteiten voor jongeren uit het 3de tot en met het 6de middelbaar. De jongeren komen regelamtig samen om de activiteiten samen met Birgit voor te bereiden.
   
 • (Jong-)Humania: Activiteiten voor en door de 18-plussers van HJ.
   
 • Jeugdhuis Plug-in: Jongeren van verschillende leeftijden organiseren drempelloze activiteiten voor een breed publiek. De jongeren van Plug-in kunnen aansluiten bij een van de Plug-in werkgroepen: kerngroep, tappers, optredens, fuiven en activiteiten.


Zin om je aan te sluiten bij één van bovenstaande werkgroepen? Dan geef je Birgit best een seintje via hj@pukkelpop.be!